Browsing: Facebook ads

Bạn muốn chạy facebook hiệu quả thì không thể bỏ qua việc tối ưu các chỉ số chạy quảng cáo facebook. Một chiến dịch facebook ads muốn đạt kết quả tốt cần có các chỉ số quảng cáo tốt. MarketerAZ sẽ tổng hợp giúp bạn 6 chỉ số facebook cần quan tâm nhất trong bài hôm nay.